Milieubewust

Vanzelfsprekend werkt Rogenti milieubewust!

Al sinds vijfentwintig jaar loopt Rogenti voorop met de inzet van roofmijten en sluipwespen in de buitenteelt: natuurlijke vijanden van plaaginsecten. Zo kunnen we het gebruik van chemische middelen tot een minimum beperken. Ook onkruidbestrijding doen we handmatig, hier komt geen gif aan te pas. Rogenti wekt bovendien al haar elektriciteit op met eigen zonnepanelen.

Dit minimale gebruik van bestrijdingsmiddelen en energie past bij de natuurlijke uitstraling van zomerbloemen. Met positief resultaat. In 2009 is Rogenti door de milieubeweging uitgeroepen tot KlimaatHeld en uiteraard zijn we MPS-A+ gecertificeerd.

Biologische bestrijding